top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Faunu Slavkova obohatil nový druh motýla

Aktualizováno: 19. 9. 2020

Poslední dlouhé roky si pomalu zvykáme na zprávy, že ve světě vymírají další a další druhy živočichů. I naše příroda přichází o spoustu původních druhů – důvody jsou různé. Nevhodné podmínky, změna podnebí, chemizace atd.


Například chocholouš obecný, dříve běžný pták slavkovských předměstí, už ve Slavkově vyhynul. V oblasti jižní Moravy v posledních několika letech zmizelo několik druhů denních motýlů (žluťásek barvoměnný, hnědásek osikový aj.).

Na druhou stranu zase nové druhy zvířat i rostlin přibývají i u nás, ale v drtivé většině se jedná o imigranty, o invazivní a často i škodlivé druhy. V našich podmínkách nemají nepřátele, a proto vytlačují naše původní druhy.

Pro Slavkov je velmi dobrá zpráva, že se zde v roce 2016 objevil jeden z našich nejkrásnějších denních motýlů – pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). V následujícím roce byla jeho existence potvrzena. Motýla objevil při svých toulkách po okolí města Václav Setínek.


Pestrokřídlec podražcový je denní motýl z čeledi otakárkovitých a od roku 1965 je chráněným druhem. Je ohrožený hlavně zánikem vhodných biotopů a také používáním umělých hnojiv a pesticidů v místech jeho výskytu. Nebezpečné je pro něj zarůstání jeho biotopů výsadbou lesa, turistika, znečištění ovzduší, používání insekticidů v zemědělství apod.

Motýl je pevně spjatý se svou živnou rostlinou, kterou je podražec křovištní. Podle vlastních pozorování tato teplomilná rostlina nebyla v minulosti ve Slavkově zjištěna. Dnes můžeme podražec najít na malé lokalitě na okraji Slavkova v poměrně hojném množství. Jak se sem dostal je zatím záhadou.

Motýl žije 2 až 3 týdny v jediné generací od konce dubna do konce května a přezimuje ve stadiu kukly. V naší republice se motýl vyskytuje jen na jižní Moravě, přičemž nejbližšími lokalitami jeho výskytu byly v minulosti Žlutý kopec v Brně, později okolí Želešic nebo Ivančic. V 21. století byl jeho výskyt zaznamenán už i u Mokré a loni poprvé ve Slavkově.

Motýl má exotický vzhled (jak můžete vidět z přiložených fotografií), křídla jsou pestrobarevná, základní barva je žlutá nebo až okrově žlutá s početnými tmavými kresbami. Na lemu zadních křídel je v průběhu typické vlnovité kresby ještě řada červených a modrých skvrnek.

Kromě tohoto nádherného motýla můžeme v těchto dnech pozorovat i první generaci obou druhů otakárků – ovocného i fenyklového nebo například nehojného brouka majku fialovou.

Okolí Slavkova skýtá na relativně malém prostoru širokou škálu různorodých biotopů – od mokřadů na jihu přes louky, potoky, aleje, zahrady, parky, vinice, sady až po zbytky stepí a lesoparku na severu. Toto je obrovské bohatství našeho města. Tato biodiverzita, tedy biologická rozmanitost, znamená variabilitu všech žijících organismů; zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů.

Přeji bystré oko na procházkách okolím našeho krásného města.


Bedřich Maleček

Živná rostlina – podražec křovištní

Detail zadních křídel

Podražec křovištní

Pestrokřídlec podražcový


Pestrokřídlec je i na sérii nejkrásnějších známek v Československu od M. Švabinského

Majka fialová

Housenka pestrokřídlece


Housenka na podražci

171 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page