top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

T. G. Masaryk a Slavkov u Brna


Příjezd prezidenta T. G. Masaryka do Slavkova Brněnskou ulicí 18. června 1924.


V sobotu 7. března si připomínáme 170. výročí narození prvního prezidenta Československa – T. G. Masaryka. U této příležitosti bych chtěl připomenout dvě Masarykovy návštěvy našeho města.

První návštěva se uskutečnila 16. června 1924, tedy v době, kdy byl podruhé zvolen prezidentem (květen 1920; poprvé byl zvolen v nepřítomnosti 14. listopadu 1918). Z dochovaných fotografií je zřejmá obrovská účast obyvatel. Doprovod mu dělal tehdejší starosta Slavkova František Hrozek a kromě něho přivítala prezidenta i žákyně 4. třídy Daniela Fialová. Na uvítání prezident odpověděl: „Nemohu ve vašem městě nevzpomenouti bitvy tří císařů. Vždyť jsem dnes projížděl bojiště. Světová válka pohřbila tři císařství. Na jejich místě vznikly republiky a demokracie. Také naše republika. Republika a demokracie klade každému občanu velké úkoly. V demokracii je každý občan státem. Věřím, že svým úkolům dostojíte.“

Návštěva TGM ve Slavkově 16. 6. 1924


Jeho druhá návštěva Slavkova se uskutečnila 5. července 1931 (v jeho třetím volebním období – zvolen byl v květnu 1927). Bylo to v době konání Napolenské výstavy na zámku (28. 6.–19. 7. 1931), nad kterou převzala záštitu čs. vláda. Na její zahájení se dostavili i nejvyšší státní představitelé a mnoho zahraničních hostů. Na fotografiích je TGM v doprovodu starosty Rudolfa Tesaříka při cestě na zámek, kde si prohlédl výstavu, s jejíž úrovní byl velmi spokojen. Podepsal se i do školní kroniky.


Ve fotografické příloze naleznete fotky sochy T. G. Masaryka, která byla postavena na popud České obce legionářské. Autorem sochy vysoké 2,5 m (i s podstavcem 5 m) byl akademický sochař František Fabiánek. Pod sochou v podstavci byla umístěna schránka s prstí z bojišť u Zborova a na Soči. Slavnostní odhalení sochy proběhlo 14. srpna 1927 na Palackého náměstí. Socha zde vydržela až do roku 1939, kdy byla na nátlak okupačních orgánů odstraněna. V padesátých letech skončila v základech přístavby vchodu polikliniky.

Na horních dvou fotografiích je socha TGM na Palackého náměstí; na dalších čtyřech fotografiích je odstraňování sochy v roce 1939.


Prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk

(7. 3. 1850 Hodonín – † 14. 9. 1937 Lány) – pedagog, politik a filozof.

Masarykova osoba bývá spojována většinou pouze s obdobím první republiky, ačkoli značnou část svého díla vykonal již před ní, zvláště pokud jde o filozofickou realizaci jeho díla knižně, literární časopiseckou činnost a vynikající aktivitu v jeho třech poslaneckých obdobích ve vídeňské říšské radě. Masaryk byl označen za „Prezidenta Osvoboditele“ (oficiální titul zákonem č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935). Ještě za jeho života a prezidentování, k jeho osmdesátým narozeninám 7. 3. 1930, se národní shromáždění usneslo na zákoně „Masaryk se zasloužil o stát“. Když „Tatíček Masaryk“ 14. září 1937 po zánětu plic zemřel, zemřel pro jeho obdivovatele symbol morální velikosti a velké autority. O tom, jak byl Masaryk svými současníky vnímán, svědčí i to, že se říkalo: „dokud bude žít Masaryk, Hitler nezačne válku“.

Poznámka na závěr: Masarykův původ po otci se stal předmětem různých dohadů, Masárikovo otcovství bylo v literatuře mnohokrát zpochybněno a vyskytly se i snahy připsat TGM židovskou nebo habsburskou krev. Většina historiků ale tyto tendence ignorovala.


Bedřich Maleček

Doplnění

Doklad o tom, že Brněnská ulice se před válkou jmenovala Masarykova, nám poslal Radek Lánský. Původní tabulka označující ulici byla ještě donedávka umístěna na prvním domě na pravé straně ve směru od Brna.


293 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page