top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Oslavy 1. máje ve Slavkově u Brna

Aktualizováno: 11. 4. 2020Šedesát let je v dějinách lidstva takřka zanedbatelný úsek. Jenže pro jednoho člověka to je víc než polovina života. Za posledních 60 let se toho u nás změnilo velmi mnoho. Změnily se samozřejmě i oslavy 1. máje.

Jak tedy vypadala oslava 1. máje před v době socialismu? Příliš se nelišila od ostatních oslav po roce 1948. V průvodech se nosily obrazy K. Gottwalda, A. Zápotockého, J. Stalina, K. Marxe nebo B. Engelse, alegorické vozy zde měly stále svoje místo a projevy představitelů vládnoucí KSČ oslavovaly Sovětský svaz, mír, pokrok a pracovní úspěchy. Účast byla vžds. Ulice byly vyzdobeny věnci a fáborky z krepového papíru, děti mávaly mávátky a průvody zářily barvami (převládala hlavně červená-rudá) – snad proto, že všechno ostatní bylo tak šedé…

Oslava 1. máje roku 1965 byla zahájena proslovem předsedy ONV A. Sedláčka a nesla se v duchu 20. výročí  osvobození. Samotného průvodu se zúčastnilo přibližně 1500 osob (většinou mládeže). Prvomájový průvod doprovázely čtyři hudby. Polovina mládeže byla v pionýrském kroji a v úborech byli také požárníci a sportovci nebo např. zdravotní sestry. Účastníci nesli téměř 50 vlajek a hesel. Průvodu se zúčastnilo osm vyzdobených vozidel Svazarmu, požární ochrany a státního statku. Na Palackého náměstí přihlíželo průvodu téměř 4 tisíce osob.

Připomeňme si ve stručnosti několik dalších prvomájových oslav:

1922 – V tomto roce byl 1. máj prohlášen za státní svátek. V kostele byly dopoledne mše, odpoledne májové pobožnosti. Samotnou oslavu pojaly politické strany podobně jako dnes – konaly se průvody, tábory lidu a proslovy. Zúčastnily se jich tyto strany: národní socialisté, sociální demokraté, lidová strana a agrární strana. Socialistické strany měly asi po 500 účastnících, lidová 250 a nejméně agrární. Po těchto shromážděních se poté účastníci všech stran procházeli v klidu po náměstí s červenobílým vlajkami nebo červenými karafiáty.

1925 – 1. máj byl slaven jako národní svátek. Opět byly pořádány tábory lidu, ale jen dva: socialistů a komunistů. Přítomný úřední komisař komunistický tábor rozpustil pro příliš „prudkou“ řeč.

1945 – První poválečný 1. máj se slavil opět jako národní svátek a současně jako svátek osvobození města. Na náměstí byla postavena tribuna, kde svůj projev pronesl předseda Národního výboru František Kostík. Dále hovořili Josef Hanák a Josef Brauner. Poté zazněla státní hymna a „občané se rozešli každý ke své práci“.

1947 – Oslavy se konaly pod hlavičkou stran národní fronty – záplava praporů, karafiátů a průvodů. Několik hudebních těles. Účast: komunisté 1750, čs. socialisté 1150, sociální demokraté 600. Na náměstí byly tři tribuny.

1948 – Oslavu 1. máje organizoval Místní akční výbor NF. Účast byla nebývalá – přes 6000 lidí.

1949 – Průvod v počtu 900 osob vyrazil z aleje za Špitálkou, kde se spojil s průvody z okolních obcí. Mohutný průvod poté prošel městem na náměstí. V čele vlála státní vlajka, za ní skupina v národních krojích, příslušníci SNB, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, lidové milice se zbraněmi, školní mládež, dechová hudba, svazáci, sokoli, fotbalisté, skauti, hasiči, železničáři, hudba, ženy, muži z továren a venkova, hudba, členové KSČ, členové MNV, cyklisté, alegorické vozy, motocykly, auta. V průvodu šlo 2733 osob, shromáždění se zúčastnilo 4700 osob. V průvodu byly neseny obrazy K. Gottwalda, J. Stalina, K. Marxe a B. Engelse.

V r. 1952 získal Slavkov putovní vlajku za výzdobu města na 1. máje. Opět se konal průvod městem.

1954 – Velká účast, bohatá výzdoba květin a praporů.

1955 – V tomto jubilejním roce si občané připomněli oběti války a velkou pomoc SSSR. Provmájový průvod za velké účasti a mnoha alegorických vozů, kombajnů a hospodářských strojů.

1956 – Průvod městem vyzdobeným prapory a velkými obrazy zakladatelů socialismu Marxe, Engelse, Lenina a našich prezidentů Gottwalda a Zápotockého. Bylo chladno a deštivo.

1957 – Od časného rána se shromažďovali žáci škol, zaměstnanci závodů a úřadů, společenské organizace a občané ze sousedních obcí do průvodu (7000 účastníků). Byli vypuštěni holubi – symbol míru, v průvodu jely alegorické vozy a po hymnách měl proslov tajemník OV KSČ Tichý.

1968 – 1. máj byl tento rok bez průvodu. Po manifestaci na zámeckém nádvoří následoval sportovní program na stadionu.

1969 – V tomto roce byl 1. máj oslaven manifestací s politickým projevem zástupce OV NF na zámeckém nádvoří za účasti 500 osob. Po manifestaci proběhly atletické závody oddílů ze Slavkova, Vyškova, Brna a Prostějova za účasti 100 atletů.

Po roce 1989 se prvomájové průvody s povinnou účastí školní mládeže (každoroční realita socialistického Československa) staly již minulostí.

red.

Fotografie z oslav svátku práce najdete zde.

165 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


Jiří
Jiří
Mar 09

Pro mladší generaci by možná bylo dobré doplnit, že ke koloritu socialistických prvních májů patřil i "budíček", který zajišťoval pouliční rozhlas přehráváním revolučních a budovatelských písní.

Like
bottom of page