top of page

 

 • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Starostové města Slavkova u Brna

Aktualizováno: 17. 10. 2022


Od roku 1784 do r. 1849 spravoval město purkmistr, rychtář, 2 radní a 4 členové výboru; od r. 1850 do června 1864 starosta, 3 radní a 14 členů výboru. Potom až do r. 1919 starosta, 4 radní a 25 členů výboru. Ve 21. století je to 15členné zastupitelstvo, z něhož vzejde starosta a 5 radních.

V roce 1850 se konaly první volby do obecních výborů. V té době již obec fungovala nezávisle na majiteli panství. K městu Slavkovu byla v tomto roce připojena i dosud samostatná obec Špitálka.

Purkmistr (později starosta) a radní úřadovali v městské radnici. Radnice ve Slavkově byla postavena r. 1592 za Alexandra Bradavičky, staršího purkmistra, a Petra Pekaře, mladšího purkmistra.

Městskou pečeť a znak dostal Slavkov r. 1416 od krále Václava IV. Právo pečetit červeným voskem obdrželo město r. 1566 od císaře Maxmiliána II.Insignie města

Stručný soupis starostů


Starostové
1850–1861 Ferdinand Holl
1861–1876 Jan Koláček
1876   Matěj Voděra
1876–1885 JUDr. Čeněk Materna 
1885–1910 Emerich Valníček  
1910–1916 Antonín Stojar 
1916–1917 František Uhlíř 
1917–1918 Karel Hladík 
1918–1919 Antonín Stojar 
1919–1920 Emanuel Vítek 
1920–1923 František Prokeš 
1923–1927 František Hrozek 
1927–1931 Rudolf Tesařík 
1931–1934 prof. Jaromír Pluskal 
1934–1938 František Prokeš 
1938–1941 František Kostík
1941–1945 JUDr. Jaroslav Walter 
Předsedové MNV
1945   František Kostík 
1945–1946 Ladislav Vykoupil 
1946–1948 Josef Tronner
1948   Cyril Urban
1948–1950 JUDr. Stanislav Bílek
1950–1952 Josef Pechánek
1952–1957 Stanislav Rys
1957–1960 Eduard Filip
1960–1972 Ladislav Pour
1972–1981 Augustin Kučera
1981–1990 Zdeněk Mařík 
Starostové
1990–1991 Ladislav Žatecký
1991–1994 JUDr. Miloslav Honek
1994–1998 Ing. Stanislav Koukal
1998–2006 Mgr. Petr Kostík
2006–2014 Ing. Ivan Charvát
2014–dosud Bc. Michal Boudný

Starostové města po roce 1989. Zleva: Zdeněk Mařík, Ladislav Žatecký, Miloslav Honek, Stanislav Koukal, Petr Kostík a Ivan Charvát.


Zdroj: Kronika města, Slavkovský zpravodaj, MZA Vyškov


Zleva: Ladislav Žatecký, Miloslav Honek, Stanislav Koukal, Petr Kostík a Ivan Charvát.

1 143 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hozzászólások


bottom of page