top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Před 75 lety navštívil naše město Edvard Beneš


Ještě doznívaly oslavy konce války a Slavkov se dozvěděl další radostnou novinu: místní rozhlas rozšířil v pátek 11. května 1945 zprávu, že v sobotu 12. května naše město navštíví prezident Edvard Beneš. Bleskurychle bylo vydáno zvláštní číslo Slavkovských novin, které náhodní kurýři ihned roznesli po celém okolí.

Co předcházelo této návštěvě? Na jaře 1945 Beneš odcestoval z Londýna přes Moskvu na osvobozené území republiky; v dubnu ve slovenských Košicích jmenoval první poválečnou vládu a v prvních květnových dnech se vydal na cestu do Prahy, kam dorazil 16. května. Během této cesty navštívil krátce právě 12. května naše město.

Ne každé město se může pochlubit tolika návštěvami prezidentů. Slavkov v té době očekával již čtvrtou. Na první dvě návštěvy přijel T. G. Masaryk v r. 1924 a 1931. Po svém zvolení prezidentem republiky 18. 12. 1935 pak hned další rok (14. 6. 1936) navštívil naše město i Edvard Beneš.

Těsně po skončení 2. světové války v době radosti a nadšení z nově nabyté svobody byla tato návštěva pro Slavkov velkým svátkem. Na místě bývalé hodinové brány byla vybudována slavobrána s nápisem „Vítej nám, náš milý presidente“. Před slavobránou se shromáždili na jedné straně zástupci města, Národního výboru a zástupci úřadů, na druhé straně čs. vojáci a zástupci ruského velitelství ve Slavkově. Nechyběli ani sokoli, orli, hasiči, děvčata v národních krojích a školní děti.

Kolem půl čtvrté odpoledne se auto s panem prezidentem a jeho chotí za obrovského nadšení a jásotu přiblížilo. Před bránu předstoupila dvě děvčátka. Auto s vzácnou návštěvnou zastavilo. Olga Novotná podala kytici bílých šeříků paní Benešové a Věra Valíšková předala kytici rudých šeříků panu prezidentovi. Po zaznění slavnostních fanfár z Libuše a československé a sovětské státní hymny uvítali za ONV pana prezidenta František Kostík a za MNV Ladislav Vykoupil. Prezidenta přišel pozdravit i velitel města nadporučík A. T. Gončarov a za čs. vojáky plk. Kozelský.

Edvarda Beneše vítá předseda Národního výboru František Kostík (v pozadí voják v kulatých brýlích je Ferdinand Pražský)


Auto se vzácnými hosty projelo hustými špalíry jásajících davů a pokračovalo dál ve své cestě Masarykovou ulicí a Špitálkou k Brnu. Obyvatelé projevovali panu prezidentovi po celou cestu městem velké díky, úctu a lásku.

V neděli 27. května t. r. oslavili obyvatelé Slavkova 61. narozeniny pana prezidenta Beneše. Občané se seřadili na konci Bučovické ulice a v průvodu prošli ulicemi na náměstí. Tam zazpívalo Pěvecké sdružení (pod vedením Fr. Bílka) Smetanův sbor Sláva Tobě. Účastníky průvodu přivítal předseda ONV F. Kostík a jménem přítomných tlumočil dík panu prezidentovi za jeho budovatelské dílo. Jan Bárta přednesl báseň V. Dyka a slavnostní řeč pronesl ředitel J. Brauner. Na závěr zaznělo v podání Pěveckého sdružení Bendlovo Svoji k svému, čs. hymna a krásný předvečer oslavy narozenin pana prezidenta byl u konce. Okresní i místní národní výbor zaslal z oslavy blahopřejné telegramy panu prezidentovi do Prahy.

Prezident Beneš s chotí navštívil Slavkov ještě jednou, a to 22. června 1947 při své cestě po Slovácku. Příjezd byl stanoven na dobu mezi 19. a 20. hodinou a trpěliví diváci, mezi nimiž nechyběli legionáři, sokoli aj., se prezidenta dočkali až kolem půl deváté večerní. Prezident s doprovodem byl bouřlivě a nadšeně vítán. Vůz projel městem velmi zvolna. Tak byli odměněni diváci, kteří na svého prezidenta čekali více než 3 hodiny.


Prezidentské návštěvy Slavkova T. G. Masaryk – 18. 6. 1924 T. G. Masaryk – 5. 7. 1931 E. Beneš – 14. 6. 1936 E. Beneš – 12. 5. 1945 E. Beneš – 22. 6. 1947 V. Havel – 28. 10. 1990 V. Klaus – 25. 11. 2007

M. Zeman – 26. 1. 2016


B. Maleček


65 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page