top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Naše město se dočká nového kříže

Aktualizováno: 8. 11. 2021


Základy s původní podestou jsou připraveny.


Slavkov u Brna je město s bohatou kulturní minulostí. Generace našich předků nám zanechala velké množství historických staveb, sakrálních objektů, soch aj., které denně zpříjemňují a obohacují náš život. Povinností naší generace je tyto skvosty zachovat i pro budoucí pokolení. Pečovat o ně a v případě potřeby zahájit rekonstrukci. Bohužel, někdy se to z různých důvodů nedaří a vzniká nenahraditelná škoda.

Zvlášť milé je, když dávno zničený objekt, o kterém už téměř nikdo neví, že existoval, bude obnoven. V tomto případě mám na mysli kříž, jenž stával na katastru Slavkova na konci kaštanové aleje směrem ke Křenovicím. Jeho existenci dokládají staré mapy.

Mapy z první poloviny 20. století s vyznačeným původním křížem.


Byla nalezena i zmínka o jeho existenci ve farní kronice z roku 1869:

„Na slavnost jména blahoslavené Panny Marie, tj. 12. září 1869, byl na cestě z Křenovic do Slavkova z povolení (nečitelné) důstojné konzistoře od 2. srpna 1869 c. 2107 nový kříž posvěcen od níže psaného, ten kříž byl sjednán nákladem Matouše Spáčila, pololáníka z Křenovic a na jeho vystaven, pročež zachování toho kříže nepřináleží kostelu křenovskému“.

Zápis z farní kroniky.


Kříž, který se nacházel blízko u silnice, „zmizel“ v době komunistické vlády. Na místě, kde stál, zůstala jen žulová podesta.

Z iniciativy křenovického občana Ludvíka Horáčka se sešla skupinka „nadšenců“ z Křenovic a ze Slavkova, která si dala za cíl kříž obnovit. I přes velké úsilí nebyla nalezena žádná fotografie, aby mohla vzniknout věrná replika. Proto bude využit pouze nalezený základní kámen jako přípomínka původního kříže. Na něm „vyroste“ kříž nový, ale kvůli bezpečnosti silničního provozu a dalším předpisům se posune asi o 20 m dál od původního místa.

Původní žulová deska; zaměření kříže.


Úkolem skupinky obnovitelů bylo dohodnout se na podobě nového kříže a nechat ho vyrobit. Vzhledem k době vzniku původního kříže byla zamítnuta barokní podoba kříže a hledal se kříž spíše v novorenesančním stylu, který převládal ve druhé polovině 19. století. Podařilo se nalézt vhodný starší litinový kříž, který zrenovoval vyškovský restaurátor Alois Póč. Kamenný podstavec vyrábí kamenictví Jiřího Zimovčáka, v jehož dílně vznikla např. slavkovská křížová cesta na Urbánek.

V současné době jsou již vybetonovány základy budoucího kříže, usazena původní žulová podesta a během září proběhne úprava okolí.

Vyhloubení a vybetonování základů pro obnovený kříž.


Vybudování kříže stojí nemalé finanční prostředky. Pokud se vám nápad s obnovou kříže líbí, můžete podle svých možností přispět do dobrovolné sbírky. Budeme vděčni za jakoukoliv částku. O bližší informace pište na mail malecekb@seznam.cz nebo volejte 605 837 020.

Na realizaci přispěje významným dílem i město Slavkov u Brna, za což si zaslouží velké poděkování.

Slavnostní žehnání obnoveného kříže je plánováno na 6. listopadu tohoto roku.

Snahou „spolku“ je vrátit do krajiny to, co vybudovali naši předkové, co do ní patří a je její nedílnou součástí.

bm

Přibližná vizualizace.

117 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page