top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Krátce z dějin Chudých školských sester naší Paní ve Slavkově


První podnět k založení filiálky Chudých školských sester ve Slavkově dal již v roce 1879 významný občan Slavkova, majitel nemovitosti a stavitel, pan Antonín Přikryl. Nabídl, aby kongregace zakoupila jeho krásný dům, který se velmi dobře hodí ke školním účelům.

Připojil poznámku, že v městě si všeobecně žádají, aby zde byla zřízena industriální a soukromá dívčí škola pod vedením řeholních sester. 2. října 1883 přišly do Slavkova první sestry: představená Marie Berthilda Wolf, učitelky Marie Leonie Rundt a M. Bonaventura Bürger. Postupně přicházely další sestry. Velkou pomoc sestry získaly také od místního faráře P. Julia Jiříka. Již za měsíc od jejich příchodu, 2. listopadu 1883, se odvážily otevřít školu ručních prací s 12 děvčaty. Počet žákyň rychle rostl. 4. srpna 1884 bylo sestrám povoleno zřídit dvoutřídní českou soukromou obecnou školu pro děvčata, pensionát a školu ručních prací.

Dne 19. 3. 1885 na přání veřejnosti požádaly sestry o zřízení mateřské školy. Přihlásilo se 23 dětí ve věku 4–6 let. 9. května 1918 byl otevřen útulek pro dělnické děti, jejichž rodiče byli zaměstnaní v cukrovaru a ve dvoře. 8. září 1905 dostaly sestry povolení zřídit soukromou dívčí měšťanskou školu s českou vyučovací řečí. 14. prosince 1910 byla povolena kuchařská a hospodyňská škola, která pak byla změněna na odbornou školu pro ženská povolání, pětiměsíční kuchařskou školu a pětiměsíční školu vedení domácnosti.

V letech 1926–1927 vystavěla kongregace novou školní budovu, která byla kolaudována 31. října 1927. Dvoupatrová podsklepená budova, v suterénu propojená s budovou kláštera, byla uznána za nejmodernější školu v okolí – jako první ve Slavkově měla ústřední topení. V lednu 1928 začalo vyučování v nové školní budově, ve světlých, prostranných a ústředním topením vytápěných prostorách. V letech 1931–32 byla vystavěna přízemní budova tělocvičny, která byla kolaudována 27. září 1932.

Školní i předškolní vzdělávání zajišťovaly sestry ve své budově na Tyršově ulici do roku 1948, kdy byla jejich činnost násilně ukončena. 28. září 1950 byly odvezeny do Bílé Vody v pohraničí. 40 let nemohly vyučovat a pracovat s dětmi a mládeží. Věrně se modlily za svobodu v naší zemi. Jejich touhy se naplnily. Konečně nadešel čas návratu. Kam? Ano, do stejného města. Starý klášter, budova dnešního internátu na Tyršově, byla plně využívána a pro sestry příliš veliká. Stěhují se tedy, plné očekávání, do nově postavené budovy na Zahradní.

V roce 2000, čtyři roky po návratu sester z exilu v Bílé Vodě, byla s městem provedena majetková výměna: budova ZŠ Tyršova se stává majetkem města a budova na Malinovského ulici majetkem kongregace. V průběhu let město nejednou nabízelo kongregaci také převzetí provozu MŠ. K tomuto kroku může dojít po mnoha společných jednáních města, sester a vedení MŠ v letošním roce, kdy je schválena výstavba nových prostor pro městskou MŠ a kdy je Radou města navržen termín převzetí provozu na Malinovského k 1. 9. 2011.


Chudé školské sestry naší Paní138 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page