top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Koupaliště je stále naší chloubou


V pátek 23. října 2015 se uskutečnilo ve společenské místnosti SK Beachvolleyball Slavkov slavnostní setkání budovatelů našeho koupaliště. Při příležitosti  30. výročí jeho provozu inicioval toto setkání starosta města pan Michal Boudný, který spolu s místopředsedou Senátu Ing. Ivo Bárkem předal k uvedenému výročí přítomným Pamětní list za osobní podíl na vybudování a rozvoji letního koupaliště.

Pamětní list obdrželi tito občané: Hudec Jan, Kučera Augustin, Mařík Zdeněk, Jeřábek Jan, Kořínek Jiří, Lánský Radoslav, Ing. Světlík Antonín, Ing. Kolečko Miloš, Mendl Milan, Chromeček Oldřich, Durek Ivan st., Rotroekl Karel st., Valdemar Lifka st., Zrotal Svatopluk st., Tománek Pavel, Žemla Stanislav st., Ing. Brychta Bohuslav, Ing. Charvát Ivan, Loučka Radek, Mgr. Šafář Petr.

Úvodem setkání došlo k uctění památky budovatelů, kteří již zemřeli. Jedná se o Ladislava Poura, Ludvíka Štěpánka, Františka Koláčka, Václava Hložka, Josefa Štěpničku, Václava Šmída, Ladislava Bajera, Josefa Chobolu, Františka Chaloupka, Bohumila Hrdu, Oldřicha Podaného, Božina Pavézku, Růženu Dvořákovou, Karla Hrdu, Pavla Stehlíka, Ing. Jiřího Černého, Vlastimila Nováka.

O našem koupališti se toho již napsalo opravdu mnoho, proto si připomeneme jen základní informace a zajímavosti. Záměr vybudovat nové koupaliště spadá do roku 1975. Do této doby bylo v provozu koupaliště, které bylo součástí původního velkého rybníka, dnes rybníka upraveného v souvislosti s obchvatem města. Důvodem ukončení provozu byl zákaz hygienika v důsledku nevyhovující kvality vody a nemožnost její úpravy.

Iniciátory vybudování nového koupaliště byli tehdejší předseda města Ladislav Pour, tajemník města Ludvík Štěpánek a vedoucí stavebního úřad Jan Hudec. Jmenovaní nechali zpracovat studii, která řešila umístění koupaliště na dnes již neexistujícím Wolfově rybníku, který se též nacházel v sousedství původního koupaliště. Jednalo se o velkolepý technický a architektonický záměr. Vybudovat koupaliště v sousedství Velkého rybníka mělo za cíl v symbióze umožnit jeho využití pro provozování vodních sportů rybaření a konat zde i kulturní akce. Z důvodu nevyhovujícího hydrogeologického posudku – velmi špatné podmínky pro zakládání staveb – byl tento záměr opuštěn.

Druhá varianta umístění koupaliště nad stadionem ve stávajícím prostoru vyžadovala značné úsilí v přesvědčení většiny občanů, že v budoucnu rozhodujícím bude kvalita prostředí. Nakonec toto umístění zvítězilo. 1. března 1977 došlo na tehdejším Ministerstvu výstavby a techniky ČSSR k registraci akce formou akce „Z“ (dobrovolná brigádnická činnosti občanů), návazně byla zpracována Favorit sportem Brno – ing. arch. Svobodou projektová dokumentace, která jen s nepodstatnými změnami byla dodržena.

Při výstavbě se sledovalo kritérium množství odpracovaných brigádnických hodin v poměru s placenými odbornými pracemi. Stavba byla zahájena v témže roce. Na tehdejší technické a technologické možnosti se jednalo o velmi náročnou stavbu. Vše se však úspěšně zvládlo za osm let, a to především díky nesmírné aktivitě uvedených budovatelů a převážné většiny našich občanů.

8. července 1985 bylo koupaliště slavnostně uvedeno do provozu.

Pro představu náročnosti – bylo nutné vytěžit 7500 m3 zeminy. Betonáž byla v rozsahu 1200 m3 železobetonu s desítkami tun betonářské oceli. Betonáž vany o rozměru 50 x 21 m se prováděla bez přestávky v délce 6 dnů a 6 nocí. Plocha vany činí 1050 m2, vana pojme 2650 m3 vody, hloubka je od 1,2–4,5 m. Původně se uvažovalo se skokanskou věží, ale hlava pilíře, která převyšovala terasu, byla z důvodu neustálého zatékání do prostoru šaten a nezájmu o tuto aktivitu odstraněna.

Při hodnocení výročí bylo velmi kladně hodnoceno úsporné zvládnutí tak náročného díla, návazná údržba a dobudování nádherného prostředí celého areálu i intenzivní zájem na udržení vysoké úrovni koupaliště pro další generace.


Jan Hudec


Bohatou fotogalerii z budování koupaliště z archivu R. Lánského a J. Hudce najdete zde.257 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page