top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Kaple sv. Donáta

Aktualizováno: 12. 6. 2020


Až do roku 1947 stávala naproti slavkovskému cukrovaru kaple sv. Donáta. Dnes už nelze dohledat, kdy byla kaple postavena. Pravděpodobně ji někdy v druhé polovině 18. století postavili zbožní Slavkované jako výraz poděkování sv. Donátu za přímluvu k Bohu, aby odvrátil od jejich polí bouře, lijavce, krupobití a další pohromy.

Jenže o kapličku se nikdo nestaral, takže časem chátrala a pustla. Poté byla i odsvěcena. Později pak sloužila vojenským posádkám jako skladiště střelného prachu. V roce 1873 se ozývaly silné hlasy, požadující její zboření. Proti tomuto záměru se však ozval blanenský farář a především slavkovský rodák Peregrin Obdržálek. Ten se přimlouval na kompetentních místech a dokázal přesvědčit i pražského stavitele V. Nekvasila, který v té době prováděl stavbu slavkovského cukrovaru, aby bezplatně kapli opravil. P. Obdržálek nechal na svůj účet zhotovit do kaple obraz sv. Donáta a průčelí kapličky dal ozdobit pozlaceným železným křížem. A založil nadaci s počátečním vkladem 20 zlatých z vlastních prostředků.

Nově opravenou kapli sv. Donáta dne 20. října 1874 posvětil zdejší farář Julius Jiřík za asistence místního kooperátora P. Františka Ustrnula a řádového kněze, františkána P. Faustina Ustrnula. Na svátek sv. Donáta (7. srpna) se konával ke kapli průvod a byla zde sloužena pobožnost.

Zaměření průčelí kaple sv. Donáta z r. 1947, archiv ZS-A; kaple sv. Donáta, archiv ZS-A; obraz ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz


V roce 1929 požádal farní úřad obec, aby převzala péči o kapličku. Po zjištění, že by oprava stála asi 5000 Kč, projevila obec zájem opravu provést, ale s podmínkou, že přispěje i Památkový ústav. Kaple pak byla udržována (částečně na náklady cukrovaru).

Kult svatého Donáta nebyl u nás příliš rozšířený, zvláštní úcty tento světec požíval ve druhé polovině 18. století především ve středních Čechách. Svatý Donát byl mučedníkem a jako římský biskup pocházel z italského Arezza. V Itálii byl uznáván jako patron a ochránce zemědělců. Chránil před krupobitím a před blesky, tedy před živly, které mohly zemědělcům zničit úrodu. 

Nedlouho po ukončení 2. světové války však probíhala jednání o odstranění kaple. Stála totiž na místě, kde měly být vybudovány garáže a cukrovarské krechty na řepu. Kaple byla nakonec zbořena na počátku června r. 1947.

Vraťme se však ještě k obrazu sv. Donáta, který je v současné době ve vlastnictví zámku. Podle slavkovských historiků PhDr. Vladimíry Zichové a Mgr. Martina Ráji, Ph.D., poznatků o obraze sv. Donáta je žalostně málo a nejsou jednoznačné. V každém případě jde o olejomalbu na plátně, kterou je možné zařadit k tzv. naivnímu umění z 2. poloviny 19. století. Dle podkladů, které se však rozcházejí, není zřejmé, zda obraz byl namalován v roce 1896 P. Procházkou nebo jde o obraz starší, který kapli věnoval P. Peregrin Obdržálek a P. Procházka pouze vymaloval kapli. Rovněž zobrazený světec v sobě zahrnuje dvě historické osobnosti – sv. Donáta, římského vojáka, který žil ve 2. století a je uctíván jako ochránce proti škodám způsobeným bleskem a sv. Donáta z Arezza, který působil ve 4. stol. jako biskup v italském městě Arezzu.


Bedřich Maleček


Zdroje: Kronika města Slavkov u Brna, Slavkovský zpravodaj 8/2014


229 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page