top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Křížová cesta na Urbánek


V roce 2012 se Slavkov u Brna dočkal své křížové cesty. O její vybudování se postarala římskokatolická farnost. Křížovou cestu najdete v lokalitě „Vinohrady“ při polní cestě vedoucí od sochy sv. Jana Nepomuckého ke kapli sv. Urbana (po zelené turistické značce). Každé ze 14 zastavení se znázorněním utrpení Ježíše Krista připomíná drobná sakrální stavba vysoká 2,3 m na způsob „Božích muk“.

Jak došlo k myšlence vybudovat křížovou cestu? Některá města i vesnice v naší zemi, která mají ve svém okolí poutní kapli nebo kostel, mají na přístupové cestě nebo v jejím okolí křížovou cestu. Nejznámější jsou například Hostýn, Mikulov a Znojmo, ale patří mezi ně také Blatnice pod sv. Antonínem, Vracov, Bohutice a Luleč u Vyškova. V roce 2004 byly například nově zbudovány podobné kapličky k tématu radostí Panny Marie ve Křtinách.

V knize Poutní místa Moravy je kaple sv. Urbana ve Slavkově uvedena jako malé poutní místo. Od nepaměti zde probíhají poutě k sv. Urbanu, patronu našeho města. Od roku 1999 se na tomto místě konají každoročně na Květnou neděli před Velikonocemi a při pouti na sv. Urbana koncem května křížové cesty. Postupně jsme během cesty utvořili místa, na kterých se zastavujeme. Z toho vyšel podnět, postavit zde nějaké viditelné body, u kterých by se procesí zastavovalo, aniž by bylo nutné cokoliv oznamovat během modlitby.

V rozmezí čtyř let se vykrystalizoval návrh zastavení, který by byl vhodný do krajiny a svým výrazem souzněl s architekturou kaple sv. Urbana. Byla zvolena studie výtvarníka Milivoje Husáka z Lelekovic.Konstrukčně jsou jednotlivá zastavení stejná, osazena na betonovém základě. Materiálové provedení je v umělém kameni, který je povětrnostně odolnější než přírodní kámen. Sloupy vyrobila firma Kamenické práce pana Jiřího Zimovčáka v Brně. Základy se podařilo vybetonovat ve středu 21. března a osazeny byly v  úterý 27. března 2012. Stavba křížové cesty byla dokončena v pondělí 18. května 2015 tím, že do výklenků jednotlivých zastavení umístil obrazy 14 zastavení sám jejich autor – výtvarník Milivoj Husák.


Pouť na Urbánku s žehnáním nových obrazů zastavení křížové cesty se uskutečnila v neděli 22. května. Odpoledne vyšlo k Urbánku procesí křížové cesty od sv. Jana a v 17 hodin se uskutečnila mše svatá. Celá pouť byla zakončena táborákem. Celebrantem byl znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš.


Křížová cesta má „kmotry“ jednotlivých zastavení. Jsou jimi rodiny i jednotlivci, kteří pomohli s výkopem a vybetonováním základů. Kmotři se také starají o okolí zastavení sezónní údržbou (odstranění náletových dřevin apod.).

Drobné sakrální objekty, mezi které patří křížová cesta, jsou výrazem lidové zbožnosti, dotváří krajinu, dávají jí duchovní rozměr a pocit domova a plní svou roli i v životě dnešního člověka.


P. Mgr. Milan Vavro, farář
388 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page