top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

Hostinští ve Slavkově u Brna roku 1945


Hostinští ve Slavkově koncem třicátých let 20. století.

Stojící zleva: Doseděl, František Richter (Sokolský dům), ?, ?, ?, ?, ?, ?, Jan Dozrál (U slunce), Otto Rotnagel (Spořitelna);

sedící zleva: Vlastimil Navrátil, ?, ?, Dudek, Dohnal, Vrbík, Emil Strach.


Začátkem října 1945, krátce po skončení II. světové války, se dvanáct provozovatelů hostinské živnosti ve Slavkově u Brna rozhodlo obrátit na místní národní výbor se žádostí o prominutí zaplacení obecní dávky z nápojů za druhé čtvrtletí roku 1945. Závěr písemné prosby označili svými podpisy a také razítky.

Dochoval se tak pozoruhodný doklad nejen o jednotlivých provozovatelích pohostinských zařízení ve městě a jejich celkovém počtu nedlouho před zrušením svobodného podnikání po únoru 1948, ale máme zároveň možnost seznámit se s podobou tehdejších razítek živnostníků podnikajících v tomto oboru. Na uvedené žádosti se ocitla výjimečně pohromadě.

Všechna razítka obsahují jméno provozovatele živnosti a označení města Slavkov u Brna. Pouze dvě z nich uvádějí i číslo domu a u poloviny je součástí razítka název hostince či hotelu. S pomocí dalších dobových písemností, jako jsou živnostenské rejstříky nebo žádosti o schválení pronájmu, je však možné všechny podniky ztotožnit s přesnou adresou. Většina hostinských měla provozovnu v pronájmu. Pořadí, v jakém jsou pohostinská zařízení uvedena v následujícím odstavci, je dáno výší předepsaného paušálu obecní dávky z nápojů na rok 1945, která by ve velké míře měla odpovídat i velikosti a tržbě hostince.

Razítka dvanácti slavkovských hostinců


Nejvyšší paušál měl předepsán Otto Rotnagel, provozovatel hotelu Spořitelna. Ten byl umístěn v domě spořitelny č. p. 126, což je dnešní budova Společenského centra Bonaparte na Palackého náměstí. Naopak v budově č. p. 123 na Palackého náměstí, kde je v současnosti umístěna Česká spořitelna, se nacházel hotel Černý orel, který měl v pronájmu Václav Mrkus. František Richtr si pronajímal hostinec v budově Sokolského domu č. p. 75 na Palackého náměstí. Anna Vrbíková byla majitelkou domu a hostince č. p. 81 na Palackého náměstí, dnes hostince U černého lva. Současný hotel Florian měl v pronájmu Miroslav Kalina, přičemž tento hotel s č. p. 909 nesl označení U nádraží. V prostorách domu č. p. 66 na Palackého náměstí, kde je nyní umístěna prodejna Potraviny Svoboda, si pronajímal hostinec Jan Dozrál. Na Brněnské ulici v domě č. p. 99, kde je v současné době nový rodinný dům, provozoval František Leták tzv. Dohnalovu restauraci.

Na Špitálské ulici v domě č. p. 797 (rodinný dům na křižovatce ulic Špitálská a Kollárova) si hostinec pronajala Růžena Kociánová a v budově Lidového domu č. p. 525 na Komenského náměstí Josef Mokrý. V současné době je zde umístěna Základní umělecká škola Františka France. Další v pořadí byl hostinec na Špitálské ulici č. p. 796, který měl v pronájmu Jiří Kepák. Není bez zajímavosti, že v této části ulice byla dvě pohostinství bezprostředně vedle sebe. Současný hostinec Bučanda na Bučovické ulici č. p. 141 vlastnil Jan Dvořáček. Konečně hostinec byl i v domě č. p. 734 na Špitálské ulici, v budově nynějšího hostince Na Špitálce. Pronajímal si ho Adolf Lev.


Michaela Zemánková

(převzato ze Slavkovského zpravodaje 9/2014)

Hostinec U Vrbíků na Palackého náměstí (dnes U černého lva)

234 zobrazení2 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2 Comments


navratil.geo
May 28, 2020

Můj děda, Vlastimil Navrátil (první sedící zleva) měl sklad a stáčírnu piva na ulici Husova č. 16. Mám doma na památku etikety, láhve a jako největší památku rodinný-firemní korbel.

Petr Navrátil

Like

Merulik K
Merulik K
Apr 30, 2020

Zajímavé! Kolik hostinských je asi ve Slavkově v současnosti?

Like
bottom of page