top of page

 

  • Obrázek autoraslavkov-austerlitz

30 let Slavkovského zpravodaje

Aktualizováno: 17. 1. 2022


Slavkovský zpravodaj oslavil v r. 2013 malé jubileum – 30 let od vydání prvního čísla. To vyšlo v lednu roku 1983. Ale vraťme se ještě o něco dál do minulosti.

Dne 27. dubna 1945 byla ručně vytištěna první čísla Slavkovských novin v tiskárně Řetický a Vencelides v Bučovické ulici. Redakci vedli Josef Hanák, odb. učitel a P. Jan Mrva. Zprvu vycházely noviny jako deník, později jako týdeník. Poslední číslo Nedělních Slavkovských novin vyšlo 11. srpna 1945. Slavkovské noviny mají jeden celostátní primát: byly to první svobodné noviny, které vyšly v českých zemích.

Po dlouhé přestávce trvající 38 let se v roce 1983 rozhodlo tehdejší vedení města (Městský národní výbor spolu s MěstV KSČ) vydávat Slavkovský zpravodaj. Důvodem pro tento krok byla snaha o „prohloubení spojení MěstNV s občany města, zlepšení vzájemné informovanosti, aby zpravodaj odrážel život ve městě a stal kronikou společného života“. Myslím, že toto předsevzetí se dařilo plnit. Zpravodaj vycházel 6x do roka ve formátu A5, sazbu a tisk zajišťovala tiskárna Tisk ve Vyškově a prodával se za 2 Kčs. O náplň se staralo Městské kulturní středisko. V této podobě zpravodaj vycházel až do konce roku 1988.

V roce 1989 změnil podobu, a to výrazně k horšímu. Zůstal formát A5, ale naležato, sazbu a tisk si zajišťovalo MKS vlastními silami (viz obr. vlevo). Takto vyšlo v roce 1989 šest čísel v nákladu 1500 ks, cena výtisku byla 1 Kčs.

Po změně režimu začal počínaje rokem 1990 o událostech ve Slavkově informovat Zpravodaj Slavkovska. Formát se zvětšil na A4, z dvoubarevného provedení zůstal černobílý tisk a zpravodaj vycházel nepravidelně. Redaktorem byl Martin Ježek, vydavatelem firma Protisk, s.r.o. V této podobě vyšlo jen sedm čísel. Počáteční cena byla 1,50 Kčs, poslední čísla byla za 3 Kčs.

Zpravodaj hledal svou formu a po dvou letech změnil název na Postilion s podtitulem Zpravodaj občanů Slavkovska. Vydávala ho firma Protisk, s.r.o. (včetně sazby a tisku) a o náplň se staral aktivní redaktor Miroslav Pezlar. Časopis se začal prodávat za 2,50 Kčs, do r. 1993 byl zdarma. Vycházel 1x měsíčně v černobílém provedení, ale pravidelný harmonogram vydávání neexistoval. Vycházel až do konce roku 1998.

Po komunálních volbách v tomto roce bylo rozhodnuto vedením města o změně vydavatele i názvu. Od roku 1999 se zpravodaj vrátil k původnímu názvu Slavkovský zpravodaj a v nezměněné podobě (hlavička a formát) ho známe již 14 let. Zpravodaj vychází ve vydavatelství BM typo, které zajišťuje sazbu a grafické zpracování. Na kvalitu obsahu dohlíží redakční rada, která se vždy po volbách obměňuje.

Časopis začínal v r. 1999 s osmi stranami v černobílém provedení, v srpnu 2004 přibyla barevná obálka a rozsah se zvýšil na dnešních průměrných 32 stran. Zpravodaj je zdarma distribuován do všech domácností. Jeho náklad je v současné době 3300 ks. Již od prvního čísla byla snaha vydavatele zapojit do tvorby zpravodaje nejen všechny odbory a organizace spadající pod městský úřad, ale i občany, spolky a různá zájmová uskupení. Díky této spolupráci je náplň zpravodaje pestrá. Z hlediska grafického a typografického je při výrobě zpravodaje kladen hlavní důraz na přehlednost, srozumitelnost a nekomplikovanost. Periodikum vychází v předem stanovených termínech vždy koncem měsíce a za celých 14 let zpravodaj vyšel vždy v předem určený den.Od doby, kdy je Slavkov u Brna pověřeným městem správou 17 obcí, je i tam zpravodaj v omezeném množství distribuován.

Zpravodaj je (kromě úřední desky a městského webu) hlavním nástrojem komunikace města s občany. Jeho nespornou výhodou je právě to, že se dostane ke všem obyvatelům města. Zpravodaj plní navíc díky své tištěné podobě funkci kroniky města.


V archivu firmy BM Typo jsou občanům k dispozici některé výtisky Slavkovského zpravodaje od roku 1999. Úplné ročníky již k dispozici nejsou, ale pokud si někdo zpravodaje vyvazuje, je určitá šance, že chybějící výtisk u nás nalezne. V této souvislosti prosíme občany, kteří vlastní starší ročníky zpravodaje (popř. i Postilionu  a Slavkovského zpravodaje od r. 1983) a chtějí se jich zbavit, aby je přinesli do redakce Slavkovského zpravodaje (Brněnská 642). Třeba uděláte někomu jinému radost, když u nás nalezne chybějící výtisk.


B. Maleček


81 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


Merulik K
Merulik K
Apr 30, 2020

Děkujeme Městu a tvůrcům Slavkovského zpravodaje za kvalitní a zajímavé každoměsíční počtení!

Like
bottom of page