top of page
IMG_1869.jpg
IMG_6470.jpg
IMG_9229.jpg
babočka-bodláková.jpg

FOTOGALERIE AKCÍ VE SLAVKOVĚ U BRNA

Nové příspěvky

DSC03693.jpg
IMG_1961_Snapseed.jpg

Stručná historie města Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna, známé ve světě jako Austerlitz, se do historie zapsalo především bitvou tří císařů z roku 1805.

Původní osada vznikla na křižovatce kupeckých stezek, vedoucích od Brna na Bučovice, Hodonín a Vyškov. Nejstarší písemná zmínka se objevuje v listině krále Václava I. z roku 1237. Dalším důležitým mezníkem v historii Slavkova je rok 1416, kdy král Václav IV. udělil tomuto městu pečeť a znak, jenž je nejstarším znakovým privilegiem v českých zemích.

Dominantou města je barokní zámek z konce 18. století. Park o rozloze 16 ha s bohatou sochařskou výzdobou patří k nejvýznamnějším zahradám na Moravě. Nejvýznamnějším majitelem zámku a celého slavkovského panství byl Václav Antonín kníže z Kounic a Rietbergu, proslulý diplomat a kancléř čtyř habsburských panovníků – Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka II. Je pohřben v rodinné hrobce Kouniců pod kaplí sv. Jana Křtitele.

Součástmi slavkovské historie jsou významné budovy, které lze spatřit při procházce městem. Náměstí uzavírá ze severní strany klasicistní kostel Vzkříšení Páně od Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenberku, vybudovaný v letech 1786–1789. Jde o technicky náročnou stavbu, postavenou v bažinatém terénu na dubových pilotech. Renesanční radnice z roku 1592 ve svých zdech dosud uchovává bývalou městskou šatlavu. Z Husovy ulice je viditelný renesanční portál zazděného vchodu. Dále je to panský dům z 16. stol., pozůstatky městských hradeb, zbytek židovské čtvrti, novorománská synagoga se starším jádrem, nad městem kaple sv. Urbana nebo židovský hřbitov s náhrobky z 18. až 20. století. 

Město Slavkov u Brna vešlo ve známost díky bitvě tří císařů, která se zde odehrála 2. prosince 1805. Francouzská armáda pod Napoleonovým velením v ní porazila spojenecká rusko-rakouská vojska. Toto vítězství je považováno za jeden z největších úspěchů francouzského císaře, symbolem triumfu pro celou Francii.

Slavkov u Brna – historie, osobnosti, příroda

Babočka paví oko  • Foto na straně: B. Maleček

Tento web je zaměřen na historii města Slavkov u Brna. Budeme Vám pravidelně přinášet příspěvky z bohaté historie města a z přírody Slavkovska. Připomeneme si významné rodáky a osobnosti spojené s naším městem. Nabídneme Vám tipy na zajímavé výlety po regionu. V rubrice Smuteční oznámení najdete jména a parte těch, kteří nás opustili. Těšíme se na Vaše postřehy a příspěvky. 

IMG_1887.jpg
IMG_1377.jpg
IMG_0116.jpg
DSC08677.jpg
DSC03692.jpg
bottom of page